We współczesnym świecie otoczenie każdej organizacji dynamicznie się zmienia. Firmy powinny być elastyczne, szybko reagować na zmiany rynku, a ich działania muszą być efektywne. Bardzo ważne są umiejętności przeobrażenia i dostosowania sposobu funkcjonowania organizacji w zależności od oddziaływania konkurencji, preferencji klientów, zmian prawa, aktualnej koniunktury w kraju i na świecie.

Subscribe to upland RSS